Findus

Findus som numera heter Senshi bor med sin bror Figaro ( Yusaru) med en underbar familj.